e-MM (e-Müstahsil Makbuzu)

e-MM (e-Müstahsil Makbuzu) Nedir? Ne İşe Yarar?

e-MM (e-Müstahsil Makbuzu) tarımsal ve hayvansal ürünlerin satın alınmasında fatura yerine geçen ticari bir vesika olarak kullanılmakta olan müstahsil makbuzu ile aynı hukuki değerlere sahip olan elektronik belgedir. 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-MM (e-Müstahsil Makbuzu) Uygulaması, müstahsil makbuzunun Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulması, hem kağıt hem de elektronik ortamda muhafazası ve ibrazı ile elektronik ortamda raporlamasını kapsayan uygulamadır.

e-Müstahsil Makbuzu Kimlere Zorunludur? e-Müstahsil Makbuzuna Geçiş Şartı Nedir ?

e-Müstahsil Makbuzu, zorunlu bir uygulama olmayıp, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca müstahsil makbuzu belgesi düzenlemek zorunda olan yükümlüler, isterlerse 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren sisteme dahil olabilirler.

e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerden faaliyetleri gereği aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olanlar, 1/7/2020 tarihine kadar (2020 ve müteakip yıllarda e-Fatura uygulamasına geçen ve müstahsil makbuzu düzenleme zorunluluğu bulunan mükellefler e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde) gerekli başvuruları yaparak e-Müstahsil Makbuzu uygulamasına geçiş yapmak zorundadır.

Müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olan mükellefler 1 Temmuz 2020'den sonra, komisyoncu ve tüccarlar ise 1 Ocak 2020'den sonra müstahsil makbuzlarını, e-Müstahsil makbuzu olarak düzenlemek zorundadırlar.

e-MM Uygulamasını Nasıl Kullanabilirim ?

Mükellefler:

1) Kendi bilgi işlem sistemlerinizin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yoluyla,

2) e-Müstahsil makbuzu uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımını sağlamak amacı ile Başkanlık tarafından oluşturulan ve www.efatura.gov.tr internet adresinde hizmete sunulan GİB Portalı aracılığıyla,

3) Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla, olmak üzere üç yöntemden herhangi birini seçerek yararlanabilirler.

Hemen Başvurun !