e-Arşiv Fatura
e-Arşiv Fatura nedir?

e-Arşiv faturanın, e-Fatura’dan farklı olan özelliği; e-Fatura kullanıcısı olmayan tüzel kişilere ve son kullanıcılara gönderilebilmesi oluyor. NetteFatura sistemi ile e-Arşiv faturaları uygun koşullar dâhilinde elektronik ortamda gönderilebildiği gibi kâğıt olarak da alıcısına teslim edilebiliyor. Uygulama kapsamında oluşturulan faturaların alıcısına gönderilen kopyası dışında diğer kopyası elektronik mali mühür ve zaman damgası ile imzalanarak elektronik ortamda arşive alınabiliyor.

Hangi firmaların e-Arşiv Faturaya geçiş yükümlülüğü bulunuyor?

509 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre:

1. e-Fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu bulunan mükellefler ile isteğe bağlı olarak e-Fatura uygulamasına bu Tebliğin yayım tarihi yayım tarihi(19/10/2019) itibarıyla geçmiş olan mükellefler (faaliyetleri gereği fatura yerine geçen diğer belgeler düzenleyenler hariç) 1/1/2020 tarihine kadar,
2. Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorundadır

e-Arşiv Fatura zorunluluğuna tabi olup, belirtilen tarihte geçmeyen mükelleflere Vergi Usul Kanununun ceza hükümleri tatbik olunacaktır.


e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL'yi (vergi mükelleflerine düzenlenen faturalarda vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL'yi) aşması halinde, istisnai durumlar haricinde "e-Arşiv Fatura" olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi zorunludur.


Bilgi işlem sisteminin entegrasyonu yöntemi nasıldır?

Bu yöntem, kendilerine ait bilgi işlem sistemini 7/24 işletebilen, yeterli yazılım ve teknik donanım altyapısına sahip mükelleflerin, e-Arşiv uygulamasını kendi bilgi işlem sistemleri üzerinden kullanabilmeleri için geliştirilmiştir. Bilgi işlem sistemleri yeterli olan kullanıcılar , gerekli entegrasyonu sağlamaları koşulu ile e-Arşiv uygulamasını doğrudan kendilerine ait bilgi işlem sistemleri aracılığı ile kullanabilirler.

Özel entegrasyon yöntemi nasıldır?

Gelir İdaresi Başkanlığından özel entegrasyon izni almış mükelleflerin bilgi işlem sistemi vasıtası ile e-Arşiv uygulamasından yararlanma yöntemidir.

e-Arşiv Fatura Paket Fiyatlarımız
* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
* Paketlerde saklama bedeli dahildir.
* LucaNet Özel Kampanyasından faydalanabilmek için sözleşmede LucaNet Üye No. veya Luca Koza Üye No. bilgilerinin girilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde kampanyadan faydalanılamaz.
* Alınan ve gönderilen her bir e-fatura 1 kontör olarak ücretlendirilmektedir.
Paket Adı Fiyat Hediye Kontör (LucaNet Özel Kampanyası)
KontörPaket 100 95,00 ₺ 20 Kontör
KontörPaket 250 225,00 ₺ 50 Kontör
KontörPaket 500 350,00 ₺ 100 Kontör
KontörPaket 1.000 550,00 ₺ 200 Kontör
KontörPaket 2.500 1.187,50 ₺ 500 Kontör
KontörPaket 3.500 1.627,50 ₺ 700 Kontör
KontörPaket 5.000 2.275,00 ₺ 1000 Kontör
KontörPaket 7.500 3.187,50 ₺ 1500 Kontör
KontörPaket 10.000 4.050,00 ₺ 2000 Kontör
KontörPaket 12.500 4.937,50 ₺ 2500 Kontör
KontörPaket 15.000 5.775,00 ₺ 3000 Kontör
KontörPaket 17.500 6.562,50 ₺ 3500 Kontör
KontörPaket 20.000 7.300,00 ₺ 4000 Kontör
KontörPaket 22.500 7.987,50 ₺ 4500 Kontör
KontörPaket 25.000 8.625,00 ₺ 5000 Kontör
KontörPaket 30.000 9.295,50 ₺ 6000 Kontör
KontörPaket 40.000 9.958,50 ₺ 8000 Kontör
KontörPaket 50.000 10.620,50 ₺ 10000 Kontör
Hemen Başvurun !