e-Fatura
e-Fatura nedir? Ne işe yarar?

e-Fatura, kağıda basılmayan ve sunucular tarafından alıcı ve satıcıya iletilen, kısaca elektronik ortamda hazırlanan faturalara verilen isimdir. e-Fatura (elektronik fatura) Vergi Usül Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na göre, tutulması zorunlu olan faturaların elektronik ortamda oluşturulmasını, kaydedilmesini, saklanmasını ve ibraz edilmesini sağlar. e-Fatura uygulaması, kayıt dışı ekonomiyi engelleme ve kağıt israfının önüne geçme amacıyla 2010 yılının Mart ayından beri Türkiye’de kullanılmaktadır.

Hangi firmaların e-Faturaya geçiş yükümlülüğü bulunuyor?

509 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre:

1. 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler
2. 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans alan mükellefler
3. Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler
4. Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları.
5. 11/3/2010 tarihli 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler elektronik defter tutma ve e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

e-Fatura zorunluluğuna tabi olup, belirtilen tarihte geçmeyen mükelleflere Vergi Usul Kanununun ceza hükümleri tatbik olunacaktır.

e-Fatura uygulamasından nasıl yararlanabilirim?

Az sayıda fatura düzenleyen mükellefler için e-Fatura uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden kullanımını sağlamak amacı ile oluşturulan ve "www.efatura.gov.tr" internet adresinde hizmete sunulan e-Fatura portalı aracılığıyla gerçekleştirilebilirler. Yüksek sayıda fatura düzenleyen çeşitli faturalama ihtiyaçları bulunan gelişmiş bilgi işlem sistemlerine sahip mükellefler bilgi işlem sistemlerinin e-Fatura uygulamasına entegre edilmesi yoluyla e-Fatura uygulamasından yararlanabilirler. Faturalama ihtiyaçları farklılık gösteren veya çok sayıda fatura düzenleyen mükellefler, kendilerine ait bilgi işlem alt yapısının yetersiz olması halinde ya da bilgi işlem sistemi işletmek istememeleri halinde teknik yeterliliğe sahip bir özel entegratörün bilgi işlem sistemi vasıtasıyla elektronik fatura alıp gönderebilme imkanına sahiptir.

e-Fatura başvuru süreci nasıldır?

e-Fatura başvuru süreci; mali mühür temini, online başvuru, e-fatura başvurusu ve e-fatura aktivasyonu şeklinde 4 adımdan oluşur.

Mali Mühür Temini: Gelir idaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen elektronik mühürü teslim alabilmek için TÜBİTAK’a bağlı Kamu Sertifikasyon Merkezi (KSM)’nin internet sitesinden mühür için başvuru yapılır ve TÜBİTAK’a mali mühür sertifikası ücreti ödenir. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra takribi 3-10 günlük süre zarfında mali mühür sertifikanız size ulaşacaktır.

Online Başvuru: Bu adımda Online e-Fatura Başvurusu alanında bulunan sözleşmeyi doldurmanız gerekir. Sözleşmenin bir kopyası size gönderilecektir.

e-Fatura Başvurusu: Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "e-Fatura Canlı Ortam Başvuru Formu"nu da doldurmanız gerekir. e-Fatura portalı sorgulama ekranından başvurunuzun sorunsuzca tamamlandığına emin olduğunuzda, müşteri hizmetleri hattımızdan ya da e-posta adresimizden bizlere ulaşarak tarafımızdaki işlemleri tamamlamamız için bilgi vermenizi bekliyor olacağız.

e-Fatura Aktivasyonu: Son adımda size göndereceğimiz e-postada yer alan dosyaları mali mühürünüzü kullanarak dijital olarak imzaladığınızda hesabınız aktiflenmiş olacaktır.

e-Fatura kullanmanın avantajları nelerdir ?
e-Fatura maliyetleri düşürür.

e-Fatura'nın avantajları arasında en çekici olanı maliyetleri düşürmesidir. Elektronik ortamda çalışan uygulama; zarf, kağıt, mürekkep gibi çeşitli kırtasiye masraflarını ortadan kaldırır. e-Fatura için kağıt kullanılmadığından, baskı, yazdırma, imzalama, kaşeleme, postalama ve arşivleme gibi ciddi masraflar da ortadan kalkar. Yanlış bilgileri düzeltmenin maliyeti de oldukça düşer. Bununla birlikte, fatura düzenlenmesi, belge karşılaştırması ve eşleştirilmesi gibi işlemlerin de ciddi anlamda azalması sağlanır. Dijital ortamda yapılan işlemler işgücünü de düşüreceğinden çalışan maliyetleri de minimuma iner. Böylece e-fatura, küçük şirketlerin büyümesine yardımcı olur ve büyük şirketlerin tasarruf etmesini sağlar.

Faturalama ve ödeme süreçlerini hızlandırır.

e-Faturayı hazırlamak kağıda fatura basmaktan çok daha hızlı bir süreçtir. Tek bir tuş ile e-fatura kesebilirsiniz. Bununla birlikte, e-Fatura'nın hazırlanması, iletimi ve alımı çok daha hızlı gerçekleştiğinden çalışan zamanından tasarruf edilir. Bir kağıt faturayı hazırlama, kargolama ve karşı tarafın işleme süreçleri yaklaşık 5-7 gün sürerken, e-fatura saniyeler içerisinde hazırlanıp müşteriye iletilebilir.

e-Faturayı saklamak çok kolay, kaybetmesi ise imkansızdır.

e-Fatura uygulamasını kullandığınız takdirde, faturalar dijital ortamda arşivleneceğinden dolayı onları kaybetmeniz mümkün değildir. Yıllar öncesine ait bir faturayı dosyaların arasında savaş vermeden saniyeler içinde rahatlıkla bulabilirsiniz. Ayrıca, kargo süreçleri ortadan kalktığı için e-fatura'nın kargoda kaybolması veya müşteriye ulaşmaması gibi bir olasılık yoktur. İşlemler Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sistemi aracılığıyla yapıldığından, gönderilen e-faturanın sistemde kaydı bulunur.

e-Fatura çevre dostudur.

e-Fatura uygulaması basım ve gönderim süreçlerinde kağıt tüketimini minimuma indirdiğinden dolayı doğa dostu bir uygulamadır. Sürdürebilirliğin bu kadar önemli olduğu bir çağda, kesilen ağaç sayısını azaltmak oldukça kritik bir konudur. Bu anlamda e-fatura uygulaması doğanın korunmasına katkıda bulunur.

Muhasebe işlemlerini kolaylaştırır.

e-Fatura uygulamasının muhasebe sistemiyle entegre edilebilmesi mümkündür. Uygulama; fatura kesme, ulaştırma, arşivleme gibi işlemleri kolaylaştırdığından ve hızlandırdığından muhasebe işlemlerini de basitleştirir. e-Fatura kullanan bir şirkette finans bölümü hesap takibini anlık süreçlerle gerçekleştirebilir ve şirket mevcut finansal durumu ile ilgili daha sağlıklı verilere hemen ulaşır.


NetteFaturae-Fatura Portalı, faturalandırma, ödeme ile ödeme takibi, faturaların saklanması ve arşivlenmesine kadar çok geniş bir yelpazedeki tüm e-fatura süreçlerinin en iyi teknolojiyle gerçekleştirilmesini sağlıyor. Tüm bunların da ötesinde “NetteFaturae-Fatura Portalı ile faturalama süreçlerini elektronik ortama taşıyan tüm şirketler; kağıt fatura kullanımını neredeyse tamamen ortadan kaldırarak, çevrenin korunmasına en büyük katkıyı sağlıyor.


“NetteFatura” e-Fatura Portalının özellikleri nelerdir?

e-Fatura başvuru süreci; mali mühür temini, online başvuru, e-fatura başvurusu ve e-fatura aktivasyonu şeklinde 4 adımdan oluşur.

Hızlı entegrasyon & kolay kullanım ve birden fazla firmayı destekleyen altyapı

Alıcı-ürün ve diğer bazı temel bilgilerin entegrasyon ile alınabilmesi

Çok esnek rol tanımı ve yetkilendirme

Çeşitli kriterlere göre firma içi onay akışı tanımı (Web Servis ve text/xls tabanlı veri alışverişi ile kolay entegrasyon süreci)

Faturanın yaratılması, düzenlenmesi, onay verilmesi gibi bilgilerin tarihçe ekranından görüntülenebilmesi

Gönderen/alıcı firma, fatura tutarı gibi kriterler bazında detaylı raporlama imkanı

e-Fatura Paket Fiyatlarımız
* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
* Paketlerde saklama bedeli dahildir.
* Süre Sınırlı Paketlerin süresi 1 Yıl'dır.
* Alınan ve gönderilen her bir e-fatura 1 kontör olarak ücretlendirilmektedir.
Paket Adı Süre Sınırsız Fiyat Süre Sınırlı Fiyat
KontörPaket 100 145,00 ₺ 130,00 ₺
KontörPaket 250 350,00 ₺ 300,00 ₺
KontörPaket 500 550,00 ₺ 450,00 ₺
KontörPaket 1.000 850,00 ₺ 650,00 ₺
KontörPaket 2.500 1.750,00 ₺ 1.425,00 ₺
KontörPaket 3.500 2.450,00 ₺ 1.875,00 ₺
KontörPaket 5.000 3.425,00 ₺ 2.625,00 ₺
KontörPaket 7.500 - 3.825,00 ₺
KontörPaket 10.000 - 4.500,00 ₺
KontörPaket 12.500 - 5.925,00 ₺
KontörPaket 15.000 - 6.930,00 ₺
KontörPaket 17.500 - 7.875,00 ₺
KontörPaket 20.000 - 8.760,00 ₺
KontörPaket 22.500 - 9.585,00 ₺
KontörPaket 25.000 - 9.750,00 ₺
KontörPaket 30.000 - 11.154,60 ₺
KontörPaket 40.000 - 11.950,20 ₺
KontörPaket 50.000 - 12.744,60 ₺
Hemen Başvurun !